hp workstation specialist logo

undefined


Utvidelsesmuligheter

Ekstraordinære utvidelsesmuligheter

Atea
Advania
tieto Evry
Dustin
Ecit
iteam
Komplett
Mobit
Foxway
Serit

Copyright © 2024 HP Development Company, L.P. All rights reserved.

Informasjonen som er oppgitt her, kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting her bør tolkes som en tilleggs garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes her.


*Basert på HPs interne analyse av arbeidsstasjoner med minimum 3 ISV-sertifiseringer, konfigurerbar profesjonell grafikk og et dedikert arbeidsstasjonsmerke per april 2023. Mest avansert for AI-kreasjon basert på muligheten til å konfigurere fire profesjonelle NVIDIA RTX™ A6000- eller NVIDIA RTX™ 6000 Ada-grafikkort og datasentervare med inkludert grafisk brukergrensesnitt kompatibelt med både Ubuntu og WSL 2.


1. Multikjerne er designet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Ikke alle kunder eller programvareapplikasjoner vil nødvendigvis dra nytte av bruk av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere avhengig av programvarebelastning og maskinvare- og programvarekonfigurasjoner. Intels nummerering, merkevare og/eller navngivning er ikke en måling av høyere ytelse.


2. Intels vPro® Enterprise-teknologier er bare tilgjengelige på Intel® Xeon® W-3400- og Intel® Xeon® W-2400-prosessorer. Intel vPro® krever Windows 10 Pro 64 bit eller nyere, en vPro-støttet prosessor, en vPro-aktivert brikkesett, vPro-aktivert kablet LAN og/eller Wi-Fi 6E WLAN og TPM 2.0. Noen funksjonalitet krever tilleggsprogramvare fra tredjepart for å kjøre. Funksjoner for vPro® Essentials og Enterprise varierer. Se http://intel.com/vpro. Korreksjon av feil i kode (ECC) minne muliggjør forbedret data pålitelighet. ECC-minne er bare tilgjengelig på Intel® Xeon® prosessoralternativer.


3. NVIDIA RTX™ A6000- og AMD Radeon™ Pro W6800-GPU-er selges separat eller som et valgfritt tilbehør.


4. Valgfrie, konfigurerbare funksjoner. Konfigurasjoner for 2TB DDR5 RAM og 120 TB lagring er planlagt å være tilgjengelig i første halvdel av 2023. Konfigurasjon for 120TB krever separat ekstra kjøp. For lagringsenheter er GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formateringkapasitet er mindre. Opptil 35GB er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.


5. Valgfrie, konfigurerbare funksjoner. Konfigurasjon for frontmonterte NVMe-baser er planlagt å være tilgjengelig i første halvdel av 2023. To frontmonterte NVMe-plasser krever en 5.25" bæreplate.


6. Redundant og aggregert strøm krever konfigurasjon av to 1125W strømforsyninger ved maskinvarekjøp.


7. Valgfrie, konfigurerbare funksjoner. Konfigurasjoner for 120TB lagring og frontmonterte NVMe-baser er planlagt å være tilgjengelig i første halvdel av 2023. E-postvarsler for NVMe-plasser er planlagt å være tilgjengelig i andre halvdel av 2023. Konfigurasjon for 120TB krever separat ekstra kjøp. For lagringsenheter er GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formateringkapasitet er mindre. Opptil 35GB er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.


Produktet kan avvike fra avbildninger.